מחירון ביטוח כללי ופנסיה

מחירון ביטוח אלמנטרי (רכב, דירה וחו"ל)

 • בעקבות הרפורמות החדשות בענף הביטוח הוגדלה חבותו של סוכן הביטוח כלפי הלקוחות והוטלו עליו מטלות חדשות, עמידה בדרישות חוק ותקנות חדשות, שלא היו קיימות קודם לכן.
 • בגין שירותים שבגינם אין לסוכן תגמול מחברת הביטוח אנו נאלצים לגבות דמי טיפול ויעוץ.
 • דמי הטיפול ייגבו באמצעות כרטיס אשראי או בהעברה בנקאית מראש.
 • ישנם שירותים רבים הניתנים על פי חוק ובצורה שוטפת באופן ישיר על ידי חברות הביטוח והגופים הפיננסים, יש באפשרותכם לפנות ישירות למוקדי השירות או לאתרי חברות הביטוח.
 • כאשר בוחרים בנו זוכים לריכוז כל הביטוחים תחת קורת גג אחת.
 • היתרון המובהק אצלנו לעומת חברות הביטוח, שאנחנו מקבלים את השכר מהמבוטח ולכן טובתו היא מה שאנו רואים לנגד עיננו.
 • חשוב לציין כי השירות באמצעותנו מעניק ללקוח ערך מוסף רב הכולל בין היתר: ניתוח צרכים, הכוונה, הסבר, רישום, מעקב ביצוע, ביצוע שינויים, קידום תהליכים וכמובן מענה אישי ומקצועי.
 • המחירון הינו תעריף מומלץ לגביה ויינתן שיקול דעת למתן הטבה בהתאם לפעילות המבוטח במשרד.
 • על מנת לספק את מיטב השירות, המוצרים נתונים לשיקול דעת בהתאם ללוח הזמנים והעומס של המשרד בנקודת הזמן של ביצוע העסקה.  

פנסיה

פירוט שירות

מחיר ללא מע"מ

מחיר כולל מע"מ

1

פנסיה

100

117


מסלול ליווי צמוד

תמורת תוספת לפוליסה בסך של  59 ₪ בחודש כולל מע"מ, כל השירותים כלולים מלבד סעיפים 11-13.  

ייתכנו בקשות למתן שירותים נוספים שאינם כתובים בטבלה ובגינם יערך תמחור בזמן ההזמנה.


מסלול eco • פירוט השירות
 • מחיר ללא מע"מ
 • מחיר כולל מע"מ*

1

 • אישור העדר תביעות ללקוח חיצוני
 • 100 ₪
 • 117 ₪

2

 • בקשה לביטול פוליסה באמצע תקופה
 • 250 ₪
 • 293 ₪  

3

הפקת תעודת חובה ללא פוליסת מקיף או צד ג' (כפוף לחתימה על טופס הסרת אחריות)

   200 ₪

 • 234 ₪

4

 • תביעה כנגד צד ג': עריכת תיק בלבד (ריכוז המסמכים ומסירתם ללקוח לטיפולו)
 • 200 ₪
 • 234 ₪

5

 • תביעת צד ג': טיפול מלא מול חב' ביטוח של צד ג' , מעקב וניהול יומן תביעה
 • 400 ₪
 • 468 ₪

6

 • תביעה כנגד צד ג': טיפול מלא מול חב' ליסינג של צד ג', תחבורה ציבורית/ צה"ל או משטרה, מעקב וניהול יומן תביעה
 • 600 ₪
 • 702 ₪

7

 • תביעה כנגד צד ג': טיפול מלא מול חברת הביטוח של צד ג', מעקב ניהול יומן תביעה ונסיעה עד למשרדי חברת הביטוח במקרה הצורך- ללקוח חיצוני
 • 800 ₪
 • 936 ₪

8

הדפסת אישורים ומסמכים (כגון אישורי מס, העתק פוליסה, מסמכים מתוך התיק) ושליחתם בדואר רגיל בכל תחום

 • 75 ₪
 • 88 ₪

9

שינויים בפוליסה קיימת עבור צד ג'/  שינוי כרטיס אשראי/ פרטי חשבון בנק

 • 50 ₪
 • 59 ₪

10

העתק פוליסת ביטוח/ דו"ח סוקר מעבר להעתק שנמסר ללקוח

 • 50 ₪
 • 59 ₪

11

עזרה בהגשת כתב תביעה ללא ייעוץ משפטי

 • 800 ₪
 • 936 ₪

12

שעת עבודה של עובד במשרד בגין פרויקטים ייחודים שיסגרו עם מבוטח / מעסיק

 • 100 ₪
 • 117 ₪

13

טיפולים מיוחדים לפי שכר שעתי

 • 150 ₪
 • 176 ₪