שימוש במצלמה

1. צלמו את הנזק שנגרם לכם ואת הנזק שנגרם לרכב השני

2. צלמו את לוחית הרישוי של הרכב השני

3. צלמו את פרטי הביטוח של הרכב השני שיכלול חברה ומס' פוליסה

4. צלמו את פרטי הסוכן ביטוח של הרכב השני שיכלול שם, כתובת, טלפון

5. צלמו את רישיון הרכב של הצד השני

6. תרשמו את הטלפון של הנהג, כתובת, תעודת זהות ואת שמו של הנהג


תארו את האירוע אם באפשרותכם, רשמו במקום את תיאור האירוע כל עוד פרטיו טריים בזיכרונכם. נסו להכין שרטוט מדויק ככל האפשר של מקום האירוע, של הפגיעה ושל פרטים אחרים שיוכלו לסייע בשחזור המקרה.