רשימת פרטים

רשום את הפרטים הבאים של המעורבים בתאונה ומסור לאחרים את שלך. 

הפרטים ההכרחיים למסירה הינם:
1. שם ומספר תעודת זהות.
2. כתובת ומספר טלפון.
3. פרטי הרכב (דגם,מספר,צבע ,שם בעלים הרשום ברשיון הרכב).
4. פרטי פוליסת הביטוח (חברה,מס' פוליסה).
5. פרטי סוכן הביטוח (שם,כתובת,טלפון).  

תארו את האירוע אם באפשרותכם, רשמו במקום את תיאור האירוע כל עוד פרטיו טריים בזיכרונכם. נסו להכין שרטוט מדויק ככל האפשר של מקום האירוע, של הפגיעה ושל פרטים אחרים שיוכלו לסייע בשחזור המקרה. 


לנוחיותכם, בגב כרטיס הביקור שנתנו לכם, מופיע גם מקום למלא את פרטי התאונה